گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کاردرمانی ذهنی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات بلع، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
مهدیه سادات متولیان (محله کرمان)
مهدیه سادات متولیان (محله کرمان)
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان انواع اختلالات کودکان، مهارت های پیش از دبستان، کاردرمانی ذهنی آموزشی شناختی، درمان اختلالات یادگیری، تقویت هوش و استعداد
تهران، مجیدیه جنوبی
مهدیه سادات متولیان
مهدیه سادات متولیان
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات رشدی کودکان، کاردرمانی ذهنی _آموزشی_شناختی، اتیسم، بیش فعالی و نقص توجه، مشکلات رفتاری
تهران، مجیدیه جنوبی
مرکز درمانی اردیبهشت
مرکز درمانی اردیبهشت
گفتاردرمانی، کاردرمانی، رفتاردرمانی، شنوایی شناسی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی حسی حرکتی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، کاردرمانی ذهنی و شناختی، بدشنوایی و پردازش شنیداری
تهران، خیابان بنی هاشم
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، رفتار درمانی، اختلالات بلع، بیش فعالی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، اتیسم، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اتیسم، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، اختلالات صوت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
دکتر محسن گرگانی نژاد
دکتر محسن گرگانی نژاد
متخصص: اعصاب و روان (روانپزشکی)
زمینه‌های کاری: مشاوره خانواده، درمان اختلالات جنسی، درمان اختلالات رفتاری کودک و نوجوان، درمان اختلالات خواب
کرمان، پارک نشاط
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: روانشناسی، اختلالات صوت، بیش فعالی، اختلالات بلع، آفازی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، رفتار درمانی، بیش فعالی، اختلالات بلع، اختلالات یادگیری
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، رفتار درمانی، آفازی، بیش فعالی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger