خوی (شهانق)
خوی (شهانق)
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: IUD گذاری، مراقبت های قبل از بارداری، درمان خشکی واژن، برداشتن زگیل، تنگی واژن بدون درد و خونریزی
خوی، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger