دکتر طب سوزنی
دکتر طب سوزنی
متخصص: طب سوزنی
زمینه‌های کاری: ارتقای باروری بروش IVF، درمان سندرم پای بیقرار، میکرونیدلینگ، بادکش گرم و سرد، سیاتیک و تنگی کانال نخاعی
اصفهان، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger