دکتر ندا سبزیوند
دکتر ندا سبزیوند
متخصص: قلب و عروق
زمینه‌های کاری: اکوکاردیوگرافی بالغین، آنژیوگرافی از طریق دست، درمان دیابت، اکوکاردیوگرافی کودکان، اکوکاردیوگرافی نوزادان
دزفول، خیابان سید محمود
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger