دکتر طناز عاطف وحید
دکتر طناز عاطف وحید
دکترای روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: تست شخصیت، تست بینه، سنجش هوش بهر، تست هوش، مدیریت خشم
تهران، نیاوران
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger