دکتر روانپزشک
دکتر روانپزشک
متخصص: اعصاب و روان (روانپزشک)؛ فلوشیپ: رواندرمانی و پزشکی روانتنی
زمینه‌های کاری: درمان دارویی و رواندرمانی اختلالات خلقی (افسردگی و دوقطبی )، مدیریت استرس، بیماریهای روانتنی (سایکوسوماتیک )، اختلالات اضطرابی، مدیریت خشم
اصفهان
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger