دکتر فریده فریدنیا
دکتر فریده فریدنیا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر
قم، بلوارامین
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، سرطان های زنان، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر
قم، بلوار امین
دکتر زهرا یزدانی
دکتر زهرا یزدانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی - هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: لاپاروسکوپی، عمل های جراحی زنان، لابیاپلاستی، کیست تخمدان، زایمان بدون درد
قم، خیابان عطاران
دکتر زهره شاه بوداقی
دکتر زهره شاه بوداقی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، سفید کردن واژن، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
قم، بلوار امین
دکتر زهرا عزتی
دکتر زهرا عزتی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، سفید کردن واژن
قم، بلوارجمهوری
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
قم، باجک
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران یائسگی، کولپوسکوپی
قم
متخصص زنان قم
متخصص زنان قم
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، تنگ کردن واژن، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه
قم، -
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، سفید کردن واژن
قم، بلوارشهید محمودنژاد
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان
قم، -
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی
قم
دکتر زهراسادات آستانه
دکتر زهراسادات آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان
قم
دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن
قم
دکتر محمود رحیمی
دکتر محمود رحیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان
قم
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی
قم
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، لابیاپلاستی، درمان بیماری های رحم، تنگ کردن واژن
قم
دکتر مریم عرب مقصودی
دکتر مریم عرب مقصودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی، پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن
قم
دکتر مریم عطائی
دکتر مریم عطائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن
قم
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، پرینورافی، جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم
قم
دکتر منیر سلیمی
دکتر منیر سلیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان
قم
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، جراحی تخمدان
قم
دکتر کریمه هیوری
دکتر کریمه هیوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، درمان میوم رحم
قم
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان
قم
دکتر علیرضا کسائیان
دکتر علیرضا کسائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن
قم
دکتر سیده فاطمه شبیری
دکتر سیده فاطمه شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان
قم
دکتر زهرا عزِتی
دکتر زهرا عزِتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، پرینورافی، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی
قم
دکتر زهرا سیاقتی
دکتر زهرا سیاقتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، پی آرپی واژن، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، درمان پولیپ رحم
قم
دکتر زهرا ابراهیمی
دکتر زهرا ابراهیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم
قم
دکتر حیدر ریاحی پور
دکتر حیدر ریاحی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان
قم
دکتر حسن ارجمند
دکتر حسن ارجمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، جراحی رحم
قم
دکتر جلیل پاک روش
دکتر جلیل پاک روش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، تزریق فیلر به واژن
قم
دکتر اعظم طرفداری منشادی
دکتر اعظم طرفداری منشادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم، پرینورافی
قم
دکتر ابوالقاسم سامانی
دکتر ابوالقاسم سامانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
قم، قیطریه
دکتر رباب خالصی
دکتر رباب خالصی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن
قم، بلوار امین
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger