دکتر مهناز معلم
دکتر مهناز معلم
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر نرگس علیان
دکتر نرگس علیان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، لیزردرمانی
اصفهان، خیابان توحید
دکتر الهام فردین پور
دکتر الهام فردین پور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر محبوبه محمدخانی
دکتر محبوبه محمدخانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر
اصفهان، ملک شهر
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، عمل جراحی کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی با کرایو( فریز کردن )
اصفهان، ملک شهر
دکتر مهسا حاج رحیمی
دکتر مهسا حاج رحیمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
اصفهان، خیابان جی
دکتر فرناز معمارزاده
دکتر فرناز معمارزاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، متخصص زنان و زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان، جوانسازی واژن، متخصص زنان و زایمان، عمل جراحی زنان
اصفهان، توحید میانی
دکتر منصوره پژمان منش
دکتر منصوره پژمان منش
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر کشور نقشینه
دکتر کشور نقشینه
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی
اصفهان، خیابان آمادگاه
دکتر اعظم علی اکبریان
دکتر اعظم علی اکبریان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر مهرناز مجیدی
دکتر مهرناز مجیدی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
اصفهان، -
دکتر بهناز خادمی دلجو
دکتر بهناز خادمی دلجو
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، لابیاپلاستی، کربوکسی تراپی
اصفهان، -
دکتر طب سنتی
دکتر طب سنتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، هیسترکتومی، تنگ کردن واژن، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر
اصفهان، -
دکتر زهرا قضاوی
دکتر زهرا قضاوی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، سرطان های زنان
اصفهان، -
دکتر شهلا کشاورز راد
دکتر شهلا کشاورز راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر سیدمهدی احمدی علون آبادی
دکتر سیدمهدی احمدی علون آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، پرینورافی
اصفهان
دکتر شهلا یوسف زاده
دکتر شهلا یوسف زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی
اصفهان
دکتر شهناز آرام
دکتر شهناز آرام
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، لابیاپلاستی، جراحی تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر شهناز پولادخان
دکتر شهناز پولادخان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر صدیقه شجاعیان
دکتر صدیقه شجاعیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان
دکتر صفورا روح الامین
دکتر صفورا روح الامین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، پرینورافی، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن
اصفهان
دکتر طاهره نصراصفهانی
دکتر طاهره نصراصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، هودکتومی، تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان
اصفهان
دکتر عذرا صادقی
دکتر عذرا صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی
اصفهان
دکتر عسل احمدی جزی
دکتر عسل احمدی جزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، تزریق چربی به واژن
اصفهان
دکتر علی اکبر طاهریان
دکتر علی اکبر طاهریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان
اصفهان
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم
اصفهان
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، درمان نازایی
اصفهان
دکتر فرزانه جابری
دکتر فرزانه جابری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان
اصفهان
دکتر فرزانه عالی دوست
دکتر فرزانه عالی دوست
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، پرینورافی، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان
دکتر فرزانه مستاجران
دکتر فرزانه مستاجران
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، درمان زگیل تناسلی
اصفهان
دکتر فرشته دانشمند
دکتر فرشته دانشمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی
اصفهان
دکتر فرشته کاظمینی
دکتر فرشته کاظمینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان کیست تخمدان
اصفهان
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، هودکتومی، کولپوسکوپی، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر فروغ الزمان مصدق
دکتر فروغ الزمان مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی
اصفهان
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن
اصفهان
دکتر فریماه رضائی
دکتر فریماه رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، پی آرپی واژن، کولپوسکوپی
اصفهان
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، کولپوسکوپی، درمان بیماری های رحم، جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم
اصفهان
دکتر فیروزه صفری رضا محله
دکتر فیروزه صفری رضا محله
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، لابیاپلاستی
اصفهان
دکتر کتایون یزدچی
دکتر کتایون یزدچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان
اصفهان
دکتر کیهانه اساسی
دکتر کیهانه اساسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، پرینورافی، کولپوسکوپی
اصفهان
دکتر لادن آریانپور
دکتر لادن آریانپور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن
اصفهان
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان
اصفهان
دکتر ناهید مظاهری
دکتر ناهید مظاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی
اصفهان
دکتر ناهید مصدق
دکتر ناهید مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان
اصفهان
دکتر ناهید طریقتی انارکی
دکتر ناهید طریقتی انارکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، پی آرپی واژن
اصفهان
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger