مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت زبان، مشکلات حسی حرکتی، منوال تراپی، تاخیر در تکلم، درمان اختلال بلع نوزادن
قروه، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: طیف اتیسم، بیش فعالی، بلع در کودکان و بزرگسالان، تاخیر در تکلم، اختلال خواندن و نوشتن
سقز، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان مشکلات صدا و حنجره، تلفظ حروف، درمان اختلال بلع نوزادن، اختلال خواندن و نوشتن، بیش فعالی
بیجار، سنندج
گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی حضوری و آنلاین
زمینه‌های کاری: تور نوردی، درمان اختلالات گفتاری، درمان و آموزش بیش فعالی، درمان و آموزش اختلالات طیف اتیسم، درمان لکنت زبان
سنندج، خیابان آبیدر
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تلفظ حروف، بیش فعالی، طیف اتیسم، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، مشکلات حسی حرکتی
مریوان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، مشکلات حسی حرکتی، طیف اتیسم، لکنت زبان، منوال تراپی
دهگلان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بلع در کودکان و بزرگسالان، بیش فعالی، اختلال خواندن و نوشتن، درمان مشکلات صدا و حنجره، تلفظ حروف
کامیاران، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تاخیر در تکلم، طیف اتیسم، منوال تراپی، لکنت زبان، درمان مشکلات صدا و حنجره
سنندج، خیابان مولوی
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بلع در کودکان و بزرگسالان، تاخیر در تکلم، اختلال خواندن و نوشتن، لکنت زبان، مشکلات حسی حرکتی
دیواندره، سنندج
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger