دکتر زهرا سادات فاطمی
دکتر زهرا سادات فاطمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی با لیزر، کولپوسکوپی
قزوین، سبزه میدان
دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحى زیبایى زنان، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن
قزوین، الوند
دکتر فاطمه قزوینی
دکتر فاطمه قزوینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی
قزوین، نادری شمالی
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی
قزوین، پایین تر از چهارراه خیام
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان بدون درد، تزریق چربی به واژن، زنان و زایمان، سرطان های زنان
قزوین، خیام شمالی
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
قزوین، خیابان فردوسی جنوبی
دکتر فاطمه قربعلی
دکتر فاطمه قربعلی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، عمل جراحی زنان
قزوین، خیابان بوعلی
دکتر سیمین دخت مرادی
دکتر سیمین دخت مرادی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، سفید کردن واژن، زایمان طبیعی، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن
قزوین، خیابان فردوسی شمالی
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین، تعیین جنسیت
قزوین، بن بست یاس
دکتر فتح السادات لاوری قناد
دکتر فتح السادات لاوری قناد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی
قزوین
دکتر فاطمه لالوها
دکتر فاطمه لالوها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر گیتا فرشاد
دکتر گیتا فرشاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی
قزوین
دکتر لیلا رحمانی
دکتر لیلا رحمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، جراحی رحم، پرینورافی، درمان نازایی
قزوین
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر مریم آقائی
دکتر مریم آقائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، تزریق چربی به واژن، هودکتومی، درمان عفونت زنان
قزوین
دکتر مریم بدیعی
دکتر مریم بدیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر مریم پیشگاهی
دکتر مریم پیشگاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان
قزوین
دکتر مریم خسرومهر
دکتر مریم خسرومهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، مراقبت های بعد از زایمان
قزوین
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر معصومه صادقی
دکتر معصومه صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری
قزوین
دکتر معصومه عابد
دکتر معصومه عابد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، درمان زگیل تناسلی، پرینورافی
قزوین
دکتر مینو احدی
دکتر مینو احدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان نازایی، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم
قزوین
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم، هودکتومی
قزوین
دکتر ناهید بیات
دکتر ناهید بیات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، زنان و زایمان، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری
قزوین، خیابان فردوسی
دکتر زهرا کیائی پور
دکتر زهرا کیائی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، پرینورافی، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر آزاده بشرخواه
دکتر آزاده بشرخواه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان
قزوین
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن
قزوین
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، جراحی ترمیمی واژن
قزوین
دکتر پگاه کاریان
دکتر پگاه کاریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر توران یوسفی
دکتر توران یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم
قزوین
دکتر خدیجه علمی زاده
دکتر خدیجه علمی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، پرینورافی
قزوین
دکتر خدیجه ملک زاده
دکتر خدیجه ملک زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن
قزوین
دکتر راشین نورمحمدی
دکتر راشین نورمحمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، جراحی رحم
قزوین
دکتر آذر رضائی
دکتر آذر رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی
قزوین
دکتر ژاله کبوترآهنگی
دکتر ژاله کبوترآهنگی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی
قزوین
دکتر سارا مختار
دکتر سارا مختار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری
قزوین
دکتر سوزان ناصری
دکتر سوزان ناصری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، هودکتومی، درمان بیماری های رحم
قزوین
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، هودکتومی، لابیاپلاستی
قزوین
دکتر شادی خلخالی راد
دکتر شادی خلخالی راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان
قزوین
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان
قزوین
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان
قزوین
دکتر شیلا نورانی
دکتر شیلا نورانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن
قزوین
دکتر طلعت دباغی قلعه
دکتر طلعت دباغی قلعه
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن
قزوین
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger