دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان خشکی واژن، تزریق چربی در ناحیه پرینه، لابیاپلاستی، زایمان سزارین
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر زهرا امدادی
دکتر زهرا امدادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مشاوره قبل از بارداری، تشخیص و درمان بیماریهای عفونی و مقاربتی زنان، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز، پایین تر از بیمارستان شمس
دکتر ساناز سلمان زاده
دکتر ساناز سلمان زاده
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: معاینات پرده بکارت، لابیاپلاستی در مطب با دستگاه RF، مراقبت های دوران زایمان، برداشتن خال و زگیل با پن، تعیین جنسیت
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر حوریه حلیمی میلانی
دکتر حوریه حلیمی میلانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، زایمان سزارین
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، تعیین جنسیت، سرطان های زنان، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن
تبریز، -
دکتر پروین باستانی
دکتر پروین باستانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: کف لگن
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران یائسگی
تبریز
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، -
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن
تبریز، -
دکتر الهام افتخاری میلانی
دکتر الهام افتخاری میلانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، هیسترکتومی، نازایی، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن
تبریز، چهارراه باغشمال
دکتر مهری معین زاده
دکتر مهری معین زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، هودکتومی، جراحی رحم، تنگ کردن واژن، درمان نازایی
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، تنگ کردن واژن، پرینورافی
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان میوم رحم، تعیین جنسیت، پرینورافی، جراحی رحم
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، پی آرپی واژن، درمان نازایی
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، تعیین جنسیت، درمان نازایی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان، جراحی رحم، هودکتومی، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، هودکتومی، درمان خشکی واژن، جراحی رحم، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان میوم رحم
تبریز
دکتر مژگان یگانه
دکتر مژگان یگانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر معصومه زارعی زاده
دکتر معصومه زارعی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر منوچهر صمیمی فر
دکتر منوچهر صمیمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر منیژه سیاح ملی
دکتر منیژه سیاح ملی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر مهری جعفری شبیری
دکتر مهری جعفری شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر نوشین شاه محمدی
دکتر نوشین شاه محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر نگار یحیی زاده
دکتر نگار یحیی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger