دکتر محمدرضا بحرینی اصفهانی (خیابان باغ گلدسته)
دکتر محمدرضا بحرینی اصفهانی (خیابان باغ گلدسته)
متخصص: طب سوزنی
زمینه‌های کاری: افسردگی و اضطراب، ارتقای باروری بروش IVF، بازتوانی بیماران سکته مغزی، بادکش گرم و سرد، میکرونیدلینگ
اصفهان، خیابان باغ گلدسته
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger