دکتر ترانه تقوی
دکتر ترانه تقوی
متخصص: اعصاب و روان (روانپزشک)؛ فلوشیپ: رواندرمانی و پزشکی روانتنی
زمینه‌های کاری: مشاوره جهت اضطراب آزمون، درمان دارویی و رواندرمانی اختلالات خلقی (افسردگی و دوقطبی )، بهبودروابط بین فردی، مدیریت استرس، بیماریهای روانتنی (سایکوسوماتیک )
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر امیر میرزایی
دکتر امیر میرزایی
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: درمان اضطراب، مشاوره پیش از ازدواج، خانواده درمانی، درمان اختلالات خلقی، هیپنوتیزم بالینی
اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی
دکتر طب سوزنی
دکتر طب سوزنی
متخصص: طب سوزنی
زمینه‌های کاری: افسردگی و اضطراب، ارتقای باروری بروش IVF، بازتوانی بیماران سکته مغزی، بادکش گرم و سرد، میکرونیدلینگ
اصفهان، -
دکتر کورش شیرانی
دکتر کورش شیرانی
متخصص: روانپزشک (اعصاب و روان)
زمینه‌های کاری: رواندرمانی، مشاوره ترک اعتیاد، مشاوره در زمینه افسردگی، درمان انواع اختلالات اضطرابی، مشاوره در زمینه خانواده درمانی
اصفهان
دکتر زهره ربیعی
دکتر زهره ربیعی
متخصص: اعصاب و روان (روانپزشکی)
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات اضطرابی، درمان اختلالات خلقی، ترک اعتیاد، درمان اختلالات وسواس، اختلالات رفتاری نوجوانان
اصفهان، میدان احمد آباد
مهدی شیروی
مهدی شیروی
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: مشاوره تحصیلی، خانواده درمانی، اختلالات اضطرابی، درمان اعتیاد، اختلالات خلقی
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر علی سهیلی مهر
دکتر علی سهیلی مهر
متخصص: اعصاب و روان (روانپزشکی)
زمینه‌های کاری: درمان اختلال خلقی، درمان اختلال افسردگی، درمان اختلال وسواس، درمان اختلال اضطراب، درمان نوجوان
اصفهان، میدان خوراسگان
دکتر امیر کشاورز
دکتر امیر کشاورز
متخصص: روانشناسی، مشاوره، رواندمانی، مشاوره خانواده، ازدواج، خلقی، افسردگی، وسواس، خشم، دوقطبی، تست شخصیت
اصفهان، خیابان توحید میانی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger