دکتر محمد کاظم جواهری (چهار راه طالقانی)
دکتر محمد کاظم جواهری (چهار راه طالقانی)
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: خانواده درمانگر، روانکاوی، درمان وسواس، روانشناس بالینی، درمان اختلالات اضطرابی
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger