دکتر مریم عامل ذبیحی
دکتر مریم عامل ذبیحی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، جوانسازی واژن با آر اف واژینال هیگز، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان
گرگان، عدالت 21
دکتر مهین دخت بندمه
دکتر مهین دخت بندمه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، زایمان سزارین
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر فرح ابطحی ( گرگان )
دکتر فرح ابطحی ( گرگان )
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری، تنگی واژن بالیزر، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان
گرگان، ساری
دکتر فرح ابطحی
دکتر فرح ابطحی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
ساری، سه راه کشاورزی
دکتر بنفشه قریشی ( گرگان )
دکتر بنفشه قریشی ( گرگان )
جراح و متخصص زنان و زایمان ( جراح زیبایی زنان)
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
گرگان، ساری
دکتر شهره وثوق
دکتر شهره وثوق
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: طب مادر و جنین (پریناتولوژی)
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، آزمایش پاپ اسمیر
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر سپیده بخشنده نصرت
دکتر سپیده بخشنده نصرت
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، زایمان سزارین، درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، جراحی زیبایی زنان
گرگان، -
دکتر پریا بوستانی فرکوش
دکتر پریا بوستانی فرکوش
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر معصومه کابوسی
دکتر معصومه کابوسی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر سوسن بیانی
دکتر سوسن بیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم
گرگان
دکتر سپیده بخشنده نصرت
دکتر سپیده بخشنده نصرت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن
گرگان
دکتر سیما کبوتری
دکتر سیما کبوتری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، تزریق چربی به واژن
گرگان
دکتر شهره وثوق
دکتر شهره وثوق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت
گرگان
دکتر عزت اله عسگری
دکتر عزت اله عسگری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، درمان نازایی، تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی
گرگان
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، جراحی رحم
گرگان
دکتر فدرا فریدونی
دکتر فدرا فریدونی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، پرینورافی، درمان خونریزی رحم، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم
گرگان
دکتر فرانک گلعلی پور
دکتر فرانک گلعلی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تنگ کردن واژن، جراحی رحم، درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم
گرگان
دکتر فریبا حیاتی
دکتر فریبا حیاتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
گرگان
دکتر محجوبه قنبرنژاد
دکتر محجوبه قنبرنژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، پرینورافی، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان
گرگان
دکتر مرضیه عاشوری کنار سری
دکتر مرضیه عاشوری کنار سری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، جراحی تخمدان
گرگان
دکتر مریم حاجی صادقی
دکتر مریم حاجی صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، تزریق چربی به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی
گرگان
دکتر مسلم طیبی والجوزی
دکتر مسلم طیبی والجوزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، تزریق فیلر به واژن
گرگان
دکتر معصومه کابوسی
دکتر معصومه کابوسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی
گرگان
دکتر مهین دخت بندمه
دکتر مهین دخت بندمه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی، تزریق فیلر به واژن، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان
گرگان
دکتر میترا گواهی ترشیز
دکتر میترا گواهی ترشیز
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان
گرگان
دکتر پروین جلالی
دکتر پروین جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی رحم، پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن
گرگان
دکتر مریم حاجی صادقی
دکتر مریم حاجی صادقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر آفرنیا بهادر
دکتر آفرنیا بهادر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، هودکتومی، جراحی رحم، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان
گرگان
دکتر ابراهیم پاریاب
دکتر ابراهیم پاریاب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، هودکتومی
گرگان
دکتر اعظم السادات فیاضی
دکتر اعظم السادات فیاضی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه
گرگان
دکتر افسانه تابنده
دکتر افسانه تابنده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان
گرگان
دکتر الهام کاشانی
دکتر الهام کاشانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، درمان زگیل تناسلی، پرینورافی، درمان خشکی واژن
گرگان
دکتر الهام مبشری
دکتر الهام مبشری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان
گرگان
دکتر بهمن شیردل
دکتر بهمن شیردل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن
گرگان
دکتر سعیده قره جه
دکتر سعیده قره جه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن
گرگان
دکتر پریا بوستانی فرکوش
دکتر پریا بوستانی فرکوش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن
گرگان
دکتر حجت اله مقصودلو
دکتر حجت اله مقصودلو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان میوم رحم، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان
گرگان
دکتر خدیجه خسروی
دکتر خدیجه خسروی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی
گرگان
دکتر روزیتا وطنی
دکتر روزیتا وطنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان، تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم
گرگان
دکتر زهره منتظری
دکتر زهره منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، پرینورافی، تزریق فیلر به واژن
گرگان
دکتر سارا میرزنده دل
دکتر سارا میرزنده دل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، جراحی رحم
گرگان
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، متخصص زنان و زایمان، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی
گرگان، خیابان ولیعصر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger