کاردرمانی هدی توحیدی
کاردرمانی هدی توحیدی
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات ارتوپدیک و ضایعات تاندونی، اختلال یادگیری، کاردرمانی حرکتی، توانبخشی اختلالات نورولوژی کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی ذهنی
دزفول، خیابان آفرینش بین شریعتی و معزی
کاردرمانی و ماساژ صبح امید
کاردرمانی و ماساژ صبح امید
زمینه‌های کاری: مشکلات حرکات ظریف و درشت، کاردرمانی بعد از جراحی تاندون، کاردرمانی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی بعد از جراحی عصبی
دزفول، بلوار45 متری
الهام صاحبی بزاز
الهام صاحبی بزاز
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: ماساژ درمانی، توانبخشی اختلالات حرکتی و تعادلی بزرگسالان، تجویز و مشاوره وسایل کمک توانبخشی، توانبخشی اختلالات حرکتی و ذهنی کودکان، توانبخشی صدمات ارتوپدی
دزفول، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger