شنوایی شناسی و سمعک اصفهان
شنوایی شناسی و سمعک اصفهان
زمینه‌های کاری: ارزیابی وزوز گوش، شنوایی سنجی و انجام تست های ادیومتری و گفتاری، ساخت قالب های ضدصوت و ضدآب فیلتردار و ساده، تنظیم و تعمیر سمعک، تجویز و تنظیم سمعک های هوشمند و دیجیتال به صورت پشت گوشی و داخل گوشی و نامرئی با قیمت کاملا مناسب
اصفهان، خیابان بزرگمهر
لابراتوار تعمیرات تخصصی سمعک زرین
لابراتوار تعمیرات تخصصی سمعک زرین
تعمیر انواع سمعک در اصفهان
زمینه‌های کاری: تعمیر و تنظیم انواع سمعک، ساخت قالب های سمعک ضد آب و ضد صوت، تعمیر سمعک
اصفهان، خیابان شمس آبادی
شنوایی شناسی و سمعک ماهان سمعک
شنوایی شناسی و سمعک ماهان سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، نوار گوش، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر و ساخت انواع سمعک، سنجش شنوایی کودکان و بزرگسالان
اصفهان، خیابان بزرگمهر
شنوایی شناسی و سمعک فرهنگیان
شنوایی شناسی و سمعک فرهنگیان
زمینه‌های کاری: مشاوره، ارزیابی جامع شنوایی کودکان و بزرگسالان، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، ارائه خدمات در منزل، تجویز سمعک
اصفهان، خیابان باغ گلدسته
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger