دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، تعیین جنسیت
قم، بلوار امین
زهرا شبستری ( قم )
زهرا شبستری ( قم )
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: رژیم قبل بارداری، اصلاح سبک، مشاوره شیردهی، مشاوره جنسی بلوغ و یائسگی، مامایی
قم، 45متری صدوق
زهرا شبستری
زهرا شبستری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: طب فشاری گوش، مامایی، اوریکلوتراپی، رژیم قبل بارداری، هوش جنین
قم، 45متری صدوق
دکتر زهره شاه بوداقی
دکتر زهره شاه بوداقی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان
قم، بلوار امین
دکتر زهرا عزتی
دکتر زهرا عزتی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن
قم، بلوارجمهوری
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن
قم، باجک
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، زنان و زایمان، سرطان های زنان
قم
دکتر زهرا سیاقتی
دکتر زهرا سیاقتی
متخصص: زنان، زایمان و ناباروری
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، آزمایش پاپ اسمیر، سقط مکرر
قم، -
قم
قم
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های زنان بر اساس طب کلاسیک و طب سنتی، مراقبت های پس از زایمان، مراقبت های دوران بارداری، سوراخ کردن گوش، پاپ اسمیر
قم، -
متخصص زنان قم
متخصص زنان قم
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، سرطان های زنان، جوانسازی واژن، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی
قم، -
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی، زایمان بدون درد، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی
قم، بلوارشهید محمودنژاد
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان سزارین، جراحی زیبایی زنان، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران بارداری
قم، -
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان
قم
دکتر منیر سلیمی
دکتر منیر سلیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی
قم
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری
قم
دکتر مریم عطائی
دکتر مریم عطائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، درمان میوم رحم
قم
دکتر مریم عرب مقصودی
دکتر مریم عرب مقصودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم
قم
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن
قم
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، کولپوسکوپی، پرینورافی، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم
قم
دکتر محمود رحیمی
دکتر محمود رحیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، هودکتومی
قم
دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم
قم
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن
قم
دکتر کریمه هیوری
دکتر کریمه هیوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، هودکتومی، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان
قم
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان
قم
دکتر علیرضا کسائیان
دکتر علیرضا کسائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم
قم
دکتر سیده فاطمه شبیری
دکتر سیده فاطمه شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن
قم
دکتر زهراسادات آستانه
دکتر زهراسادات آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، پرینورافی، درمان هرپس تناسلی، عمل جراحی زنان
قم
دکتر زهرا یزدانی
دکتر زهرا یزدانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان میوم رحم، هودکتومی، درمان خونریزی رحم، پرینورافی
قم
دکتر زهرا عزِتی
دکتر زهرا عزِتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، هودکتومی، پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان
قم
دکتر زهرا سیاقتی
دکتر زهرا سیاقتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، عمل جراحی زنان، درمان میوم رحم، جراحی زیبایی زنان
قم
دکتر زهرا ابراهیمی
دکتر زهرا ابراهیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم
قم
دکتر حیدر ریاحی پور
دکتر حیدر ریاحی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان، هودکتومی، پی آرپی واژن
قم
دکتر حسن ارجمند
دکتر حسن ارجمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، جراحی رحم
قم
دکتر جلیل پاک روش
دکتر جلیل پاک روش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
قم
دکتر اعظم طرفداری منشادی
دکتر اعظم طرفداری منشادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان
قم
دکتر ابوالقاسم سامانی
دکتر ابوالقاسم سامانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، درمان نازایی، درمان میوم رحم
قم
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger