دکتر گیسو عباسی
دکتر گیسو عباسی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی، زایمان سزارین، سفید کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
زنجان، چهارراه سعدی
دکتر مینا هنربخش
دکتر مینا هنربخش
تخصص: زنان، زایمان، نازایی و زیبایی زنان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران زایمان، لابیاپلاستی، سفید کردن واژن
زنجان، میدان انقلاب
دکتر سیده مژگان دهقانی ( قلهک )
دکتر سیده مژگان دهقانی ( قلهک )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین، عمل جراحی زنان
زنجان، چهارراه انقلاب
دکتر مهناز جمال شریف زمینی
دکتر مهناز جمال شریف زمینی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، مراقبت های دوران زایمان، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد
زنجان، خیابان سعدی وسط
دکتر بهارک کرمانشاهی
دکتر بهارک کرمانشاهی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، سفید کردن واژن، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران زایمان
زنجان، -
دکتر پروین تدین
دکتر پروین تدین
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، آزمایش پاپ اسمیر
زنجان، خیابان سعدی واسط
دکتر بهارک کرمانشاهی
دکتر بهارک کرمانشاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی
زنجان
دکتر بیتا هرمز
دکتر بیتا هرمز
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان
زنجان
دکتر پروین تدین
دکتر پروین تدین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جوانسازی واژن، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان، تزریق چربی به واژن
زنجان
دکتر رعنا عباس نژاد
دکتر رعنا عباس نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی، هودکتومی، پرینورافی
زنجان
دکتر سیده شهرزاد هاشمی دیزجی
دکتر سیده شهرزاد هاشمی دیزجی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، جوانسازی واژن، پرینورافی، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان
زنجان
دکتر سیده مژگان دهقانی نیکی
دکتر سیده مژگان دهقانی نیکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی، کولپوسکوپی، درمان کیست تخمدان
زنجان
دکتر شیوا فکری
دکتر شیوا فکری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، جراحی رحم
زنجان
دکتر کبری شاکری
دکتر کبری شاکری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم
زنجان
دکتر گیسو عباسی قهرمانلو
دکتر گیسو عباسی قهرمانلو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، لابیاپلاستی، درمان بیماری های رحم
زنجان
دکتر محترم حسینی
دکتر محترم حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان میوم رحم، جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن
زنجان
دکتر مهناز جمال شریف زمینی
دکتر مهناز جمال شریف زمینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، پرینورافی، درمان عفونت زنان
زنجان
دکتر فرناز محمدیان
دکتر فرناز محمدیان
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، کولپوسکوپی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم
زنجان
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger