دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم، جراحی های زنان و زایمان، تزریق فیلر واژن، جوانسازی واژن
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر شرمین پژواک
دکتر شرمین پژواک
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، درمان بیماری های تخمدان
تبریز، خیابان پاستور جدید 2
دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید صفا
دکتر ناهید صفا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، زایمان بدون درد، درمان خشکی واژن، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
دکتر سولماز یوسف زاده خیابانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان عوارض یائسگی با لیزر، جراحی های زنان، درمان مشکلات ادراری و بی اختیاری های ادراری با لیزر، درمان عفونت های مکرر و غیر قابل درمان با لیزر، تزریق چربی
تبریز، تقاطع 17شهریور جدید و طالقانی
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن
تبریز، -
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن
تبریز، -
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تعیین جنسیت، کولپوسکوپی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر لیلا شباهنگ
دکتر لیلا شباهنگ
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان بدون درد، درمان افتادگی رحم و مثانه، هیسترکتومی
تبریز، -
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد
تبریز، -
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، IVF
تبریز، -
دکتر منوچهر صمیمی فر
دکتر منوچهر صمیمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی رحم، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان میوم رحم، جراحی تخمدان، جوانسازی واژن، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان کیست تخمدان، درمان نازایی
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی، لابیاپلاستی
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، تعیین جنسیت، پرینورافی، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان نازایی، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، پرینورافی، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان عفونت زنان، درمان زگیل تناسلی، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، هودکتومی، پی آرپی واژن، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی، درمان هرپس تناسلی، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان، تزریق چربی به واژن، تنگ کردن واژن، جراحی رحم
تبریز
دکتر مریم طرزمنی
دکتر مریم طرزمنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان، جراحی رحم، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر مریم عزتی
دکتر مریم عزتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان میوم رحم، تعیین جنسیت، جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر مریم منصورفر
دکتر مریم منصورفر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، مراقبت های بعد از زایمان
تبریز
دکتر مژگان یگانه
دکتر مژگان یگانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان
تبریز
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
دکتر نگار یحیی زاده
دکتر نگار یحیی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، هودکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن
تبریز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger