دکتر مهتاب فرهادی
دکتر مهتاب فرهادی
فوق تخصص: جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی سینه، پروتز برست، لیپوساکشن، ابدومینوپلاستی، لابیوپلاستی
اهواز، کیانپارس
دکتر هناء خرمشاهی
دکتر هناء خرمشاهی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان طبیعی
اهواز، کیانپارس
دکتر فریده خانم فرح بخش
دکتر فریده خانم فرح بخش
تخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: زیبایی زنان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، آموزش سبک زندگی سالم، دستگاه inbody، واژینوپلاستی، جراحی زیبایی زنان
اهواز، کیانپارس
دکتر مژگان توسلی
دکتر مژگان توسلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، درمان بیماری های رحم
اهواز
دکتر فاطمه چراغی
دکتر فاطمه چراغی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن، جراحی ترمیمی واژن، جراحی تخمدان
اهواز
دکتر مژگان براتی
دکتر مژگان براتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه
اهواز
دکتر مریم بقایی نژاد
دکتر مریم بقایی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، جوانسازی واژن
اهواز
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
دکتر مرضیه نهنگ بهادر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی رحم، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های رحم، درمان هرپس تناسلی
اهواز
دکتر مرضیه مشکی
دکتر مرضیه مشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، جراحی زیبایی زنان، درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان
اهواز
دکتر مرضیه افشاری
دکتر مرضیه افشاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی، درمان عفونت زنان، درمان زگیل تناسلی
اهواز
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
دکتر محمدعلی نظری فروشانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی
اهواز
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
دکتر ماهرخ ابوعلی گله داری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، جوانسازی واژن
اهواز
دکتر ماندانا محمودی
دکتر ماندانا محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، درمان میوم رحم
اهواز
دکتر کیمیا قاسمی
دکتر کیمیا قاسمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان خشکی واژن، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر کبری شجاعی
دکتر کبری شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی
اهواز
دکتر فیروزه هاشمی
دکتر فیروزه هاشمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر فریده خانم فرح بخش
دکتر فریده خانم فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی
اهواز
دکتر فریبا فیضی
دکتر فریبا فیضی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، هودکتومی، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر فروغ رومیانی
دکتر فروغ رومیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های رحم
اهواز
دکتر فرزانه حسینی اصل
دکتر فرزانه حسینی اصل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، جراحی ترمیمی واژن
اهواز
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
دکتر عبدالرحمن عطارزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر مهین تاج نجفیان
دکتر مهین تاج نجفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر وحیده ذاکرحسینی
دکتر وحیده ذاکرحسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان
اهواز
دکتر نسرین کوکبی
دکتر نسرین کوکبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خونریزی رحم، هودکتومی
اهواز
دکتر نسرین شهبازیان
دکتر نسرین شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر نرجس دیباوند
دکتر نرجس دیباوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، پی آرپی واژن، درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر ندا پورسیاح
دکتر ندا پورسیاح
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جوانسازی واژن، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر نجمیه سعادتی
دکتر نجمیه سعادتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، جراحی رحم
اهواز
دکتر ناهید شهبازیان
دکتر ناهید شهبازیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر نازنین مهرداد
دکتر نازنین مهرداد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، جراحی تخمدان، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر میترا جلالی
دکتر میترا جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی
اهواز
دکتر مژگان طهماسبی
دکتر مژگان طهماسبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، پرینورافی، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های رحم
اهواز
دکتر مهوش زرگر
دکتر مهوش زرگر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر مهناز محمودی
دکتر مهناز محمودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، هودکتومی، درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن
اهواز
دکتر مهناز احمدی
دکتر مهناز احمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان میوم رحم، جراحی رحم، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی
اهواز
دکتر مهشید زاهدی
دکتر مهشید زاهدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، پی آرپی واژن، درمان هرپس تناسلی
اهواز
دکتر مهرنوش بیک
دکتر مهرنوش بیک
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم
اهواز
دکتر مهدی اشراقی
دکتر مهدی اشراقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، پی آرپی واژن
اهواز
دکتر معصومه دهقان
دکتر معصومه دهقان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم، تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان، جراحی ترمیمی واژن
اهواز
دکتر مصطفی القضات
دکتر مصطفی القضات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، درمان نازایی، درمان خشکی واژن
اهواز
دکتر اعظم شریفاتی
دکتر اعظم شریفاتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، درمان میوم رحم، درمان بیماری های رحم
اهواز
دکتر جواد مرفوع
دکتر جواد مرفوع
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی
اهواز
دکتر جعفر سلک غفاری
دکتر جعفر سلک غفاری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری
اهواز
دکتر تقی رازی
دکتر تقی رازی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های رحم
اهواز
دکتر پروانه ایلخاص زاده
دکتر پروانه ایلخاص زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت
اهواز
دکتر بتول حسینی پور
دکتر بتول حسینی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان
اهواز
دکتر الهه مبصر
دکتر الهه مبصر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم
اهواز
دکتر الهام کریمی مقدم
دکتر الهام کریمی مقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، هودکتومی
اهواز
دکتر الهام پورمطرود
دکتر الهام پورمطرود
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان خونریزی رحم، درمان زگیل تناسلی
اهواز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger