محمدرضا صالحیان
محمدرضا صالحیان
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، درمان لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، بیش فعالی
شاهرود، خیابان فردوسی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger