شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک هوشمند آلمانی، تعمیرات سمعک، تجویز سمعک ضد آب و قابل شارژ، انجام کلیه خدمات سمعک در محل، سنجش شنوایی کودکان و بزرگسالان
ارومیه، -
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
شنوایی شناسی و سمعک ارومیه
زمینه‌های کاری: ساخت فوری سمعک نامرئی، ساخت قالب سمعک، شنوایی سنجی، تعمیرات سمعک، ساخت سمعک کاملا نامرئی
ارومیه، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger