شنوایی شناسی و سمعک مریوان
شنوایی شناسی و سمعک مریوان
زمینه‌های کاری: ارزیابی و درمان وزوز گوش، مشاوره رایگان سمعک، آزمایش های تخصصی شنوایی کودکان و بزرگسالان، تجویز انواع سمعک های هوشمند داخل گوشی و نامرئی و پشت گوشی
مریوان، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger