گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
ارائه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و بازی درمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، فلج مغزی، اختلالات بلع و آبریزش دهان، بیش فعالی، کم شنوایی
قم، خیابان هفتم تیر
زینب فرمانی
زینب فرمانی
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: سندروم داون، تاخیر رشدی و نارس، کاردرمانی در کودکان اتیسم، کم توان ذهنی، کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی
قم، خیابان جمهوری
احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: تولید گفتار، صوت، لکنت، تاخیر رشدی، کاردرمانی ذهنی
قم، بلوارامین
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: تاخیر رشدی، اتیسم، اختلالات شناختی، اختلالات تعادلی، اختلالات متابولیک)
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: اختلالات حافظه و یادگیری، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، اختلالات تعادلی، ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)، TBI
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: اختلالات متابولیک)، اتیسم، اختلالات تعادلی، سکته مغزی، اختلالات شناختی
قم، بلوار جمهوری
آیات ترکمانی
آیات ترکمانی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات تلفظ، اتیسم، شکاف کام، کم توانی ذهنی، تشخیص ارزیابی و درمان اختلالات رشدی گفتار و زبان
قم، خیابان آیت الله صدوقی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger