کاردرمانی اعتماد
کاردرمانی اعتماد
زمینه‌های کاری: اختلالات تعادلی، توانبخشی تخصصی دست و شانه ( آسیب های عصب و تاندون و عضله، توانبخشی تخصصی لنف ادم ( تورم لنفاوی)، اختلالات ذهنی، روماتیسم
اهواز، کیانپارس
کاردرمانی تک پور
کاردرمانی تک پور
زمینه‌های کاری: سنجش کودکان، تست حسی، تاخیر رشدی و حرکتی، درمان مغز، بیماریهای متابولیکی
اهواز، پادادشهر
کاردرمانی ستیا
کاردرمانی ستیا
زمینه‌های کاری: ***، اسپینابیفیدا، اختلالات مخچه ای، ریاضی، بیماری های روماتیسمی
اهواز، گلستان
کاردرمانی تلاش
کاردرمانی تلاش
زمینه‌های کاری: ام اس، تاخیر حرکتی سی پی، اختلالات رشدی کودکان، قطع عصب)، اختلالات نوشتن
اهواز
کاردرمانی و گفتاردرمانی جوانه
کاردرمانی و گفتاردرمانی جوانه
کاردرمانی جسمی کودکان،کاردرمانی جسمی بزرگسال و کاردرمانی ذهنی کودکان
زمینه‌های کاری: اصلاح گیت، اختلالات متابولیکی، نقص توجه و تمرکز، عقب ماندگی ذهنی، الگوهای حرکتی‌ نادرست
اهواز، 0
کاردرمانی اهواز
کاردرمانی اهواز
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی کودکان و بزرگسالان، تست هوش، SI، کاردرمانی ذهنی، اتاق تاریک
اهواز، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger