دکتر علیرضا ریاضی
دکتر علیرضا ریاضی
متخصص: قلب و عروق؛ فلوشیپ: فوق تخصصی بالون آنژیو پلاستی
زمینه‌های کاری: تست ورزش، اکوکاردیوگرافی، بالون آنژیو پلاستی، نوار قلب، آنژیوگرافی
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر لیلا صالحی زاده
دکتر لیلا صالحی زاده
متخصص: قلب و عروق؛ فوق تخصص: آنژیوپلاسی، والوللوپلاسی
زمینه‌های کاری: آنژیوگرافی، بالون
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر سید امید هاشمی فر
دکتر سید امید هاشمی فر
فوق تخصص: بیماریهای قلب و عروق
زمینه‌های کاری: آنژیوپلاستی، اکتروکاردیوگرافی
اصفهان، مرداویچ
دکتر محمود هادی زاده
دکتر محمود هادی زاده
متخصص: قلب و عروق؛ فلوشیپ: فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی؛ فوق تخصص: نارسایی قلب، فلبولوژی
زمینه‌های کاری: درمان و لیزر واریس و بیماریهای عروقی، بالون آنژیوپلاستی - اعمال مداخله ای
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر رامین حیدری
دکتر رامین حیدری
متخصص: قلب و عروق؛ فوق تخصص: آنژیوپلاستی کرونر و محیطی
اصفهان، خیابان شیخ صدوق
دکتر سید امید هاشمی فرد
دکتر سید امید هاشمی فرد
متخصص: قلب و عروق؛ فلوشیپ: بالون آنژیوپلاستی
زمینه‌های کاری: نوار قلب، اکو، هولتر فشار خون، بازتوانی قلب، هولتر نوار قلب
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر محمدرضا اخباری
دکتر محمدرضا اخباری
متخصص: بیماریهای قلب، عروق؛ فلوشیپ: انژیوپلاستی عروق کرونر، محیطی
اصفهان، خیابان آمادگاه
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger