دکتر سید مجید درخشنده
دکتر سید مجید درخشنده
متخصص: قلب و عروق(دارای بورد تخصصی)
زمینه‌های کاری: نوار قلب، تست ورزش، آنژیوگرافی در بیمارستان‌های فوق تخصصی میلاد عسگریه و چمران، اکوکاردیوگرافی
خمینی شهر، خیابان بوعلی
دکتر سید مجید درخشنده (متخصص قلب و عروق)
دکتر سید مجید درخشنده (متخصص قلب و عروق)
متخصص: قلب و عروق(دارای بورد تخصصی)
زمینه‌های کاری: اکوکاردیوگرافی، نوار قلب، آنژیوگرافی در بیمارستان‌های فوق تخصصی میلاد عسگریه و چمران، تست ورزش
خمینی شهر، خیابان بوعلی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger