دکتر ایوب پویا
دکتر ایوب پویا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، درمان ریشه، جرمگیری دندان، عصب کشی، لمینت دندان
گوگان، خ فردوسی پاساژفرجی پ1
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger