شنوایی شناسی و سمعک سپه
شنوایی شناسی و سمعک سپه
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی، انجام قالب گیری ضد آب و ضد صوت، توانبخشی شنیداری، تجویز سمعک، توانبخشی سرگیجه
کرمان، خیابان سپه
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger