دکتر سمیرا عشاقی (مشتاق)
دکتر سمیرا عشاقی (مشتاق)
متخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: طب سوزنی، تکارتراپی، اسکن کف پا و ساخت کفی طبی، مینی جیم، ورزش سالمندان
اصفهان، خیابان فردوسی
دکتر سمیرا عشاقی
دکتر سمیرا عشاقی
متخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: شاک ویو تراپی، لیزر درمانی پرتوان، طب سوزنی، تکارتراپی، مگنت درمانی
اصفهان، خیابان فردوسی
دکتر سمیرا عشاقی (فردوسی)
دکتر سمیرا عشاقی (فردوسی)
متخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: اسکن قامتی، لیزر درمانی پرتوان، آموزش حرکات اصلاحی و ورزش درمانی، مینی جیم، بادی کمپزیشن
اصفهان، خیابان فردوسی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger