ماما گناوه
ماما گناوه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: سلامت جنین، انجام زایمان، بیماریهای زنان و زایمان، گذاشتن و خروج ایودی، معاینه سینه با دستگاه برست لایت
بندر گناوه
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger