شنوایی شناسی و سمعک آوا
شنوایی شناسی و سمعک آوا
زمینه‌های کاری: آزمایش های تخصصی شنوایی کودکان و بزرگسالان، تجویز انواع سمعک های هوشمند داخل گوشی و نامرئی و پشت گوشی، مشاوره رایگان سمعک، ارزیابی و درمان وزوز گوش
مریوان، چهارراه شبرنگ
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger