بهزاد فاضلی ( فومن )
بهزاد فاضلی ( فومن )
ادیولوژیست
زمینه‌های کاری: ارزیابی کامل شنوایی، ارائه باطری سمعک، ادیومتری، ساخت انواع قالب های گوش، شنوایی سنجی
فومن، تالش
بهزاد فاضلی
بهزاد فاضلی
ادیولوژیست
زمینه‌های کاری: تنظیم و تعمیر انواع سمعک ها، ساخت های قالب های ضد آب و ضد صوت، شنوایی سنجی، ارزیابی و درمان وزوز، تجویز جدیدترین سمعک های روز دنیا پشت گوشی نامرئی و فوق نامرئی
تالش، خیابان خرمشهر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger