بهزاد فاضلی
بهزاد فاضلی
ادیولوژیست
زمینه‌های کاری: تنظیم و تعمیر انواع سمعک ها، ساخت های قالب های ضد آب و ضد صوت، شنوایی سنجی، ارزیابی و درمان وزوز، تجویز جدیدترین سمعک های روز دنیا پشت گوشی نامرئی و فوق نامرئی
تالش، خیابان خرمشهر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger