بهزاد فاضلی ( آستارا )
بهزاد فاضلی ( آستارا )
ادیولوژیست
زمینه‌های کاری: ساخت های قالب های ضد آب و ضد صوت، ادیومتری، تمپانومتری، ساخت انواع قالب های گوش، شنوایی سنجی
آستارا، تالش
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger