دکتر نسیم اثناعشری ( خمینی شهر )
دکتر نسیم اثناعشری ( خمینی شهر )
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی قبل از جراحی فک در بزرگسالان، ارتودنسی پیشگیری در کودکان، اصلاح مشکلات اسکلتی فک و صورت در کودکان در حال رشد، مرتب کردن دندانها با ارتودنسی ثابت ‌ومتحرک در بزرگسالان و‌نوجوانان
خمینی شهر، اصفهان
دکتر نسیم اثناعشری
دکتر نسیم اثناعشری
متخصص: ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی قبل از جراحی فک در بزرگسالان، ارتودنسی پیشگیری در کودکان، مرتب کردن دندانها با ارتودنسی ثابت ‌ومتحرک در بزرگسالان و‌نوجوانان، اصلاح مشکلات اسکلتی فک و صورت در کودکان در حال رشد
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر محسن ابوطالبی
دکتر محسن ابوطالبی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، روکش دندان، بروساژ دندان
خمینی‌شهر، خ بوعلی خ شهیدان میردامادیارشاد سابق مرکز سلامت اردیبهشت طبقه اول
دکتر سیدحبیب اله میرلوحی
دکتر سیدحبیب اله میرلوحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، طرح لبخند
خمینی‌شهر
دکتر سیدداود ابطحی فروشانی
دکتر سیدداود ابطحی فروشانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، ایمپلنت، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان
خمینی‌شهر
دکتر سیدمحمد میردامادی
دکتر سیدمحمد میردامادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بروساژ دندان، اوردنچر، ارتودنسی، جرمگیری دندان
خمینی‌شهر، خ بو علی
دکتر سیدمحمود بنی هاشمی
دکتر سیدمحمود بنی هاشمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جراحی دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی
خمینی‌شهر
دکتر سیدمصطفی دیباجی
دکتر سیدمصطفی دیباجی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، ترمیم دندان
خمینی‌شهر، 22بهمن مقابل اداره پست مطب دکتردیباجی
دکتر سیف اله ملااحمدی
دکتر سیف اله ملااحمدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان، لمینت دندان، فیشور سیلانت
خمینی‌شهر، خ امام شمالی کوی 31پلاک 1
دکتر عبدالرسول محمدی نیا
دکتر عبدالرسول محمدی نیا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، بلیچینگ
خمینی‌شهر
دکتر علی کوهستانی
دکتر علی کوهستانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت
خمینی‌شهر
دکتر علیرضا شریف زاده
دکتر علیرضا شریف زاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی
خمینی‌شهر، خیابان امام شمالی جنب ساختمان بانک کشاورزی
دکتر علیرضا مسایلی
دکتر علیرضا مسایلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، فیشور سیلانت
خمینی‌شهر
دکتر فائزه فرحناکیان
دکتر فائزه فرحناکیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، جراحی دندان
خمینی‌شهر
دکتر فروشگاه لوازم دندانپزشکی بتیس
دکتر فروشگاه لوازم دندانپزشکی بتیس
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان
خمینی‌شهر، خیابان امام جنوبی
دکتر یداله رضایی
دکتر یداله رضایی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، بروساژ دندان
خمینی‌شهر
دکتر محمد زلقی
دکتر محمد زلقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، ایمپلنت، اوردنچر، فیشور سیلانت
خمینی‌شهر، امام ابتدای امام جنوبی جنب سپه مرکزی
دکتر محمد زلقی پرچل
دکتر محمد زلقی پرچل
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی
خمینی‌شهر
دکتر محمدرضا نوروزی
دکتر محمدرضا نوروزی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، لمینت دندان، روکش دندان، سفید کردن دندان
خمینی‌شهر، خ بوعلی کوچه جنب بانک رفاه
دکتر محمدمهدی جعفری خوزانی
دکتر محمدمهدی جعفری خوزانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان، بروساژ دندان، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی
خمینی‌شهر
دکتر مسعود نیک دستی
دکتر مسعود نیک دستی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، روکش دندان
خمینی‌شهر، میدان 22 بهمن
دکتر مسعود مشرف
دکتر مسعود مشرف
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان
خمینی‌شهر
دکتر مسعود نیک دستی
دکتر مسعود نیک دستی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ارتودنسی، ترمیم دندان، روکش دندان، ایمپلنت
خمینی‌شهر
دکتر منوچهر علیخانی
دکتر منوچهر علیخانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، لمینت دندان، بروساژ دندان
خمینی‌شهر، چهارراه شریعتی
دکتر منیره جامی فروشانی
دکتر منیره جامی فروشانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان
خمینی‌شهر
دکتر مهدی کرمی هرستانی
دکتر مهدی کرمی هرستانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بلیچینگ، ارتودنسی، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
خمینی‌شهر
دکتر ناصر نصرآزادانی
دکتر ناصر نصرآزادانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان
خمینی‌شهر، خ بوعلی مقابل بانک مسکن طبقه فوقانی
دکتر حسن توبه یانی
دکتر حسن توبه یانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان
خمینی‌شهر
دکتر آذر محمدی
دکتر آذر محمدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بروساژ دندان، لمینت دندان، فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت
خمینی‌شهر
دکتر ابراهیم زلقی پرچل
دکتر ابراهیم زلقی پرچل
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان
خمینی‌شهر
دکتر احمدرضا پرنیان
دکتر احمدرضا پرنیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
خمینی‌شهر
دکتر اسماعیل آقابابایی خوزانی
دکتر اسماعیل آقابابایی خوزانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت، ارتودنسی، ایمپلنت، طرح لبخند
خمینی‌شهر
دکتر اشرف مالکی
دکتر اشرف مالکی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، جرمگیری دندان، بروساژ دندان
خمینی‌شهر
دکتر افسانه زهتابچه خوزانی
دکتر افسانه زهتابچه خوزانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
خمینی‌شهر
دکتر امراله ملا احمدی
دکتر امراله ملا احمدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت
خمینی‌شهر، خ امام شمالی فرعی 31 ورودی دوم
دکتر بتول هادی
دکتر بتول هادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان
خمینی‌شهر
دکتر بنت الهدی کمالی
دکتر بنت الهدی کمالی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان
خمینی‌شهر
دکتر بهمن عشق ترکی
دکتر بهمن عشق ترکی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، طرح لبخند، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
خمینی‌شهر، خیابان بوعلی روبروی دبیرستان بتول عسگری کوچه آزمایشگاه بوعلی دندانپزشکی دکتر عشق ترکی
دکتر جواد ماه نجف‌آبادی
دکتر جواد ماه نجف‌آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، بروساژ دندان
خمینی‌شهر
دکتر حجت اله لطفی فروشانی
دکتر حجت اله لطفی فروشانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
خمینی‌شهر، خ شریعتی جنوبی خ بوعلی جنب مدرسه بتول عسگری
دکتر سیدداود ابطحی
دکتر سیدداود ابطحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، لمینت دندان
خمینی‌شهر، ابتدای خیابان امام شمالی سمت چپ ساختمان مطب دندانپزشکی
دکتر حسن شمس
دکتر حسن شمس
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت
خمینی‌شهر، خ بوعلی مقابل بانک مسکن ساختمان زیبا ط دوم
دکتر حسین زمانی فروشانی
دکتر حسین زمانی فروشانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، لمینت دندان، ایمپلنت، روکش دندان
خمینی‌شهر، منظریه میدان نماز خ سروش
دکتر حسین زمانی فروشانی
دکتر حسین زمانی فروشانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)
خمینی‌شهر
دکتر داود بهرامی
دکتر داود بهرامی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، طرح لبخند
خمینی‌شهر
دکتر داود عابدی
دکتر داود عابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت
خمینی‌شهر
دکتر دندانپزشکی دکتر امیر صفری
دکتر دندانپزشکی دکتر امیر صفری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، روکش دندان، بلیچینگ
خمینی‌شهر، میدان امام مجتمع پزشکی امیر طبقه اول
دکتر دندانپزشکی دکتر عبدالرسول محمدی نیا
دکتر دندانپزشکی دکتر عبدالرسول محمدی نیا
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
خمینی‌شهر، خیابان بوعلی
دکتر دندانپزشکی دکتر محسن ناطقی
دکتر دندانپزشکی دکتر محسن ناطقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، روکش دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان
خمینی‌شهر، مجتمع بوعلی طبقه اول
دکتر رحیم بدیعی خوزانی
دکتر رحیم بدیعی خوزانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، اوردنچر، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان
خمینی‌شهر، خیابان شریعتی جنوبی نبش خیابان بوعلی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger