نغمه قربان پسند
نغمه قربان پسند
کاردرمانی کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ام اس در خانه و کلینیک شامل تقویت عضلات و بهبود تعادل و راه رفتن و کاهش مشکلات خستگی و ضعف بدنی، کاردرمانی جهت بهبود مهارت های حرکتی و ضعف و آموزش های راه رفتن برای بیماران گیلن باره، آسیب مخچه، کاردرمانی جهت قبولی در آزمون سنجش ورود به مدرسه در کودکان، اوتیسم
نوشهر، بلوار خیریان
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger