گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اتیسم، شکاف کام و لب، درمان لکنت، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کاردرمانی جسمی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: نقص توجه و بیش فعالی، کاردرمانی، ماساژدرمانی، حافظه، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، کاردرمانی جسمی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: روانشناسی، رفتار درمانی، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع، بیش فعالی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، رفتار درمانی، اتیسم، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی سخن
گفتاردرمانی و کاردرمانی سخن
مرکز توانبخشی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، اختلالات بلع، اتیسم، اختلالات یادگیری، آفازی
کرمان، بلوارجمهوری
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهتوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهتوان
زمینه‌های کاری: بیشفعالی، موسیقی درمانی و بازی درمانی، کاردرمانی ذهنی(اختلالات یادگیری، سکته مغزی ام اس کاردرمانی تخصصی دست و تاخیر حرکتی کودکان، مشکلات توجه تمرکز
کرمان، خیابان استقلال
گفتاردرمانی و کاردرمانی دنیای زیبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی دنیای زیبا
زمینه‌های کاری: اختلالات رشدی، مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی حسی حرکتی، آفازی، کم شنوایی
کرمان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، مشکلات توجه و تمرکز، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات یادگیری، رفتار درمانی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: روانشناسی، اختلالات صوت، آفازی، کاردرمانی جسمی، درمان لکنت
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کم شنوایی، روانشناسی، بازی درمانی، بیش فعالی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger