گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: تاخیر گفتار و زبان، اختلالات بلع و آبریزش دهان، اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، اختلالات طیف اتیسم، بازی درمانی
قم، خیابان هنرستان
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع و آبریزش دهان، اختلال تکاملی زبان
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، تاخیر گفتار و زبان، اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، کم شنوایی، اختلالات طیف اتیسم
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، کم شنوایی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، شکاف کام و لب، درمان لکنت
قم، فلکه صفاییه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی، اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، آفازی، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، اختلالات بلع
قم، خیابان 45 متری صدوق
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: آفازی، مشاوره، کاردرمانی جسمی، اتیسم، اختلالات بلع
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، آفازی، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، بیش فعالی
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، درمان لکنت، کم توان ذهنی، آفازی، اتیسم
قم، میدان امام
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger