کاردرمانی هدی توحیدی
کاردرمانی هدی توحیدی
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات ارتوپدیک و ضایعات تاندونی، اختلال یادگیری، کاردرمانی حرکتی، توانبخشی اختلالات نورولوژی کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی ذهنی
دزفول، خیابان آفرینش بین شریعتی و معزی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger