گفتاردرمانی وحیده محمدی ثابت
گفتاردرمانی وحیده محمدی ثابت
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، تاخیر گفتار، ریاضیات)، شکاف کام و لب، کم شنوایی
خرم آباد، خیابان امام خمینی بین میدان شهدا و چهارراه بانک کوچه شهید کاکاوندی ساختمان پزشکان شاهرخ
گفتاردرمانی پوراندخت جعفری
گفتاردرمانی پوراندخت جعفری
زمینه‌های کاری: درمان اتیسم، درمان اختلال صوت، درمان بیش فعالی، درمان اختلالات یادگیری، درمان اختلال بلع
خرم آباد، بین چهارراه بانک و میدان شهدا
اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی و کاردرمانی -
اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی و کاردرمانی -
زمینه‌های کاری: اتیسم، خواندن و نوشتن)، دیکته، ارائه ی تخصصی خدمات اختلال یادگیری( ضعف ریاضیات، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
خرم‌آباد، -
گفتاردرمانی نشاط سپهوند
گفتاردرمانی نشاط سپهوند
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات صوت و بلع، سندرم ها، درمان آپراکسی و آفازی، درمانگر تخصصی لکنت، اتیسم
خرم آباد
گفتاردرمانی فاین
گفتاردرمانی فاین
کلینیک جامع توانبخشی و پزشکی فاین
زمینه‌های کاری: تاخیر در رشد گفتار و زبان، مشکلات گفتاری ناشی از سکته مغزی، تاخیر در گفتار کودکان، آسیب های شنیداری، مکث و تکرار
خرم‌آباد
نیلوفر مهدوی فر
نیلوفر مهدوی فر
درمان اختلالات گفتار وزبان
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات بلع، درمانگر تخصصی اتیسم، مشکلات تولید گفتار
خرم‌آباد، -
خرم آباد
خرم آباد
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان در شکاف لب و کام، تندگویی، اختلالات صوت ناشی از بیماری‌ها و بدعملکردی حنجره، یادگیری، اختلالات گفتار و زبان ناشی از فلج مغزی
خرم‌آباد، -
خرم آباد
خرم آباد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، کم شنوایی
خرم آباد، -
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger