گفتاردرمانی وحیده محمدی ثابت
گفتاردرمانی وحیده محمدی ثابت
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات بلع، مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی
خرم آباد، خیابان امام خمینی بین میدان شهدا و چهارراه بانک کوچه شهید کاکاوندی ساختمان پزشکان شاهرخ
گفتاردرمانی پوراندخت جعفری
گفتاردرمانی پوراندخت جعفری
زمینه‌های کاری: درمان بیش فعالی، درمان اختلال بلع، درمان تاخیر کلامی، درمان مشکلات کلامی در سکته مغزی، درمان مشکلات کلامی در کم شنوایی
خرم آباد، بین چهارراه بانک و میدان شهدا
فهیمه گنجی
فهیمه گنجی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع نوزادان و کودکان، اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوایی، اختلالات یادگیری، ارزیابی و تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان، اختلالات تلفظ و گفتار
خرم‌آباد، خیابان رازی
اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی و کاردرمانی -
اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی و کاردرمانی -
زمینه‌های کاری: مشاوره و رفتاردرمانی، گروه درمانی، مشکلات تولید گفتار، برگزاری دوره های مهارت زندگی، اختلالات یادگیری
خرم‌آباد، -
گفتاردرمانی نشاط سپهوند
گفتاردرمانی نشاط سپهوند
زمینه‌های کاری: سندرم ها، اتیسم، اختلالات یادگیری، سوادآموزی، درمان اختلالات صوت و بلع
خرم آباد
نیلوفر مهدوی فر
نیلوفر مهدوی فر
درمان اختلالات گفتار وزبان
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، کم شنوایی، درمان لکنت، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری
خرم‌آباد، -
خرم آباد
خرم آباد
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی و کاشت حلزون، اختلالات گفتار و زبان در شکاف لب و کام، اختلال بلع، کم توان ذهنی، لکنت
خرم‌آباد، -
حامد پورکرمیان
حامد پورکرمیان
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، آپراکسی، اختلالات یادگیری
خرم آباد، خیابان انقلاب
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger