گفتاردرمانی و کاردرمانی پژواک
گفتاردرمانی و کاردرمانی پژواک
زمینه‌های کاری: مشاوره، مشکلات تولید گفتار، اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی جسمی
برازجان، خیابان دانش آموز
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger