کاردرمانی هدی توحیدی
کاردرمانی هدی توحیدی
زمینه‌های کاری: توانبخشی اختلالات ارتوپدیک و ضایعات تاندونی، اختلال یادگیری، کاردرمانی حرکتی، توانبخشی اختلالات نورولوژی کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی ذهنی
دزفول، خیابان آفرینش بین شریعتی و معزی
کاردرمانی و ماساژ صبح امید
کاردرمانی و ماساژ صبح امید
زمینه‌های کاری: مشکلات حرکات ظریف و درشت، کاردرمانی بعد از جراحی تاندون، کاردرمانی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی بعد از جراحی عصبی
دزفول، بلوار45 متری
گفتاردرمانی سخن
گفتاردرمانی سخن
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، اختلالات صوت، اتیسم، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
دزفول، خیابان طالقانی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger