گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتیسم، مشکلات توجه و تمرکز، آفازی، کم شنوایی، اختلالات بلع
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: شکاف لب و کام، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: اتیسم، درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال، مشکلات تولید گفتار، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اختلالات صوت، شکاف کام و لب، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کم شنوایی
قم، خیابان 45 متری صدوق
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، تاخیر گفتار و زبان، بازی درمانی، فلج مغزی، اختلالات یادگیری
قم، خیابان هنرستان
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: تاخیرگفتاروزبان، اختلالات اکتسابی گفتار و زبان، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، آفازی، مشاوره، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، بیش فعالی
قم، بلوار 45متری صدوقی
زینب فرمانی
زینب فرمانی
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: سندروم داون، تاخیر رشدی و نارس، کاردرمانی در کودکان اتیسم، کم توان ذهنی، کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی
قم، خیابان جمهوری
احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: تولید گفتار، صوت، لکنت، تاخیر رشدی، کاردرمانی ذهنی
قم، بلوارامین
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: اختلالات حافظه و یادگیری، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، اختلالات تعادلی، ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)، TBI
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: اختلالات متابولیک)، اتیسم، اختلالات تعادلی، سکته مغزی، اختلالات شناختی
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: تاخیر رشدی، اتیسم، اختلالات شناختی، اختلالات تعادلی، اختلالات متابولیک)
قم، بلوار جمهوری
گفتاردرمانی بیان قم
گفتاردرمانی بیان قم
ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
زمینه‌های کاری: ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت، اختلالات مربوط به حنجره و صوت در مداحان و کاربران حرفه ای صدا، درمان لکنت بزرگسالان و کودکان، درمان اختلالات تلفظ در تمامی سنین، اتیسم
قم، بلوار محمد امین
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
زمینه‌های کاری: اتیسم، ارتوپدیک، ارزیابی وتشخیص ودرمان انواع اختلالات گفتار و زبان و بلع، (si(sensory integration، درکی حرکتی
قم، خیابان دور شهر
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، مشکلات تلفظ، اتیسم، بیش فعالی، اختلالات یادگیری
قم، بلوار جمهوری اسلامی
علی نادری ملک
علی نادری ملک
ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی کلیه اختلالات گفتار، زبان، بلع و صدا در کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: درمان لکنت بزرگسالان و کودکان، اتیسم، اختلالات صدا در مداحان، شکاف لب و کام، اختلالات تلفظ در تمامی سنین
قم، بلوار عمار یاسر
مهدیه دانشور
مهدیه دانشور
ارزیابی، مشاوره و درمان اختلالات گفتار، زبان و ارتباط کودکان
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، بیش‌فعالی، تاخیر گفتار وزبان، اتیسم، مشکلات تلفظی
قم، جمهوری
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، فلج مغزی، اختلالات بلع و آبریزش دهان، اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، کم شنوایی
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلال تکاملی زبان، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، فلج مغزی، بازی درمانی
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کم شنوایی، اختلالات بلع، بیش فعالی، درمان لکنت
قم، خیابان هفت تیر
نرگس تفتیده
نرگس تفتیده
آسیب شناس گفتار و زبان(گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: درمان اختلالات تلفظی، اتیسم، تاخیر در گفتار، اختلالات بعداز سکته مغزی
قم، 45 متری صدوق
ابوالفضل سعادتمند
ابوالفضل سعادتمند
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: توانبخشی کودکان با مشکلات، ژنتیک، بیماران ارتوپدی، اتیسم، متابولیک
قم، خیابان هفت تیر
آزاده برقعی
آزاده برقعی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی در کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی ذهنی در کودکان با مشکلات ذهنی، اتیسم، بیش فعال، کاردرمانی حسی و حرکتی
قم، زنبیل آباد
آیات ترکمانی
آیات ترکمانی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات تلفظ، اتیسم، شکاف کام، کم توانی ذهنی، تشخیص ارزیابی و درمان اختلالات رشدی گفتار و زبان
قم، خیابان آیت الله صدوقی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، کم توان ذهنی، مشکلات تولید گفتار، اختلال حسی داخل دهانی، کم شنوایی
قم، میدان امام
گفتاردرمانی نیاز
گفتاردرمانی نیاز
زمینه‌های کاری: شکاف لب و کام، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، ناروانی در گفتار(لکنت)، تاخیر در گفتار و زبان، اختلال تلفظ و تولید صدا
قم، -
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، آفازی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات یادگیری
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، آفازی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات صوت، اختلالات یادگیری
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger