گفتاردرمانی نشاط سپهوند
گفتاردرمانی نشاط سپهوند
زمینه‌های کاری: سندرم ها، اتیسم، اختلالات یادگیری، سوادآموزی، درمان اختلالات صوت و بلع
خرم آباد
حامد پورکرمیان
حامد پورکرمیان
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: آفازی، شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، آپراکسی، اختلالات یادگیری
خرم آباد، خیابان انقلاب
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger