دکتر سید مجید درخشنده
دکتر سید مجید درخشنده
متخصص: قلب و عروق(دارای بورد تخصصی)
زمینه‌های کاری: عسگریه و چمران، نوار قلب، آنژیوگرافی در بیمارستان‌های فوق تخصصی میلاد، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش
اصفهان، بزرگراه آقابابایی
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger