آزمایشگاه پاتوبیولوژی سید الشهدا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سید الشهدا
زمینه‌های کاری: آزمایش‌های کلینیکال، آزمایش‌های پاتولوژی
شهرضا، خیابان انقلاب
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger