کاردرمانی تک پور
کاردرمانی تک پور
زمینه‌های کاری: سنجش کودکان، تست حسی، تاخیر رشدی و حرکتی، درمان مغز، بیماریهای متابولیکی
اهواز، پادادشهر
موتور جست‌وجوی کال دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger